Znów zapłonęły znicze wspomnień…

Jesień to czas wspomnień i nostalgii, szczególnej troski o miejsca spoczynku naszych bliskich. Na img_4448początku listopada w całym kraju odbywają się kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nekropolii. Nasza myślenicka kwesta, zainicjowana w 2003 roku, ma już czternastoletnią tradycję. I w tym roku, podobnie  jak w poprzednich latach, w dniu Wszystkich Świętych oraz 31 października  na cmentarzu miejskim na Stradomiu trwała zbiórka pieniędzy z udziałem nauczycieli i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Myślenicach oraz zaproszonych gości. Po raz pierwszy akcję wsparli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych im. M. Reja.  W gronie kwestujących znalazło się wielu zasłużonych mieszkańców gminy i powiatu myślenickiego. Wśród nich należy wymienić: posła na Sejm RP Jarosława Szlachetkę, posła V, VI, VII kadencji Marka Łatasa, senatora VII kadencji Stanisława Bisztygę, starostę Powiatu Myślenickiego Józefa Tomala, burmistrza Miasta i Gminy  Myślenice Macieja Ostrowskiego, kierownika Urzędu Miasta i Gminy Myślenic Mieczysława Kęska, byłego burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Stanisława Nowackiego, komendanta Powiatowej Policji w Myślenicach Artura Święcha, komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach Sławomira Kaganka, przewodniczącego Rady Gminy Tomasza Wójtowicza, radnych gminnych: Mirosława Fitę, Mateusza  Sudra, Wacława Szczotkowskiego, Roberta Pitalę i radnych powiatu Piotra Dziadkowca, Władysława Kurowskiego.

W kweście wzięli również udział byli dyrektorzy I LO w Myślenicach: Henryk Bidziński, Stanisława Żelazna oraz Józef Bałuk. Przy cmentarzu na Stradomiu kwestowali w tym roku także przedstawiciele środowiska sportowców: Jerzy Bicz (były siatkarz, trener „Dalinu” Myślenice), Anna Kucharczyk-Kosek (była siatkarka i reprezentantka Polski), Agnieszka Lehman-Dybała (była siatkarka, reprezentantka kadry narodowej juniorek, „Dalinu” i „Wisły” Kraków), dyrektor Muzeum „Dom Grecki” Bożena Kobiałka oraz przedstawicielka pracowników muzeum Agnieszka Turska,  Marek Stoszek- kierownik Myślenickiego Towarzystwa Historycznego oraz współpracujący z towarzystwem Andrzej Boryczko, kierownik Reprezentacyjno -Folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” Piotr Szewczyk, członkowie zarządu zespołu  Karolina Druzgała-Pawlak i Tomasz Pawlak. Miejską Bibliotekę Publiczną reprezentowała dyrektor Agnieszka Kazanecka- Bylica a Bibliotekę Pedagogiczną Dorota Kamińska. W gronie kwestujących nie mogło zabraknąć  przedstawicieli lokalnej prasy : Adriana Burtana („Gazeta Myślenicka”) i Macieja Hołuja („Dziennik Polski”), a także przedstawicieli PTTK Jana Batko i Stanisława Pikulskiego. W zbiórce pieniędzy uczestniczyli również Jacek Hołuj (myślenicki kolekcjoner), Teresa Święch (emerytowana nauczycielka historii w ZSTE w Myślenicach), Dorota Ruśkowska (założycielka Teatru „W Stodole”), Natalia Nowacka (założycielka galerii „30 kilometr”), Jerzy Fedirko (artysta, przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólnota Myślenice”) Jakub Kutrzeba (myślenicki przedsiębiorca, producent wina) oraz przedstawiciele społeczności myślenickiej: Tadeusz Wygona, Anita Wygona –Wątor, Kamil Kazanecki, Małgorzata Rudkowska, Dawid Chorabik.

Tradycyjnie całą akcję prowadziła Joanna Kazanecka z ramienia I LO nad całością czuwał prezes Fundacji Rozwoju Regionu Myślenickiego Franciszek Piwowarczyk. W kwestę włączyli się dyrektor Jacek Ślósarz, wicedyrektor  Roman Pitak, nauczyciele I LO w Myślenicach: Dominika Jania-Michalak, Joanna Klemp, Grażyna Kucharczyk, Grażyna Łętocha, Elżbieta Matlak-Tryka, Katarzyna Sosin,  Beata Strzelec, Anita Szymoniak, Zuzanna Zawadzińska. Nauczyciele  ZSTE: dyr. Marek Łatas, Magdalena Matoga-Lenart, Agnieszka Lehman-Dybała, Bożena Kosakowska, Anna Ochender-Lebiest, Katarzyna Kamyczura, Barbara Urbaniak, Marzena Sordyl.

W kweście uczestniczyło  74uczniów –wolontariuszy I LO i ZSTE z następujących klas:

IA    Magdalena Sosin, Natalia Kania

IC    Gabriela Szuba, Edyta Pasiowiec, Izabela Lenart, Julia Migdal, Julia Biela, Angelika Kania, Karolina Halek

ID    Małgorzata Niezabitowska, Zbigniew Hryniewicz, Anna Mizia-Ossalińska, Magdalena Garbień,            Anna Łopata , Monika Rapacz

IF      Karol Loch, Julia Wójcik

IG      Aleksandra Zięba, Karol Kiszka

IH      Sofia Ponomarova, Katarzyna Tuz, Yulia Kutepova, Anna Szymczyk

IIA     Konrad Walas, Szymon Rakoczy

IIB     Julia Gruszczyńska, Angelika Serafin

IIC     Joanna Bylica, Krzysztof Mazur

IID    Konrad Hajdas, Julia Potaśnik

IIE    Weronika Kajdas, Magdalena Stawowy, Oliwia Kałat, Magdalena Proszkowiec, Izabela Oskwarek,

Katarzyna Pilch, Alicja Szczepaniec

IIG   Weronika Brytańczyk, Katarzyna Dymek, Klaudia Podmokły, Miłosz Werner, Marzena Musielak,

Justyna Szymczyk, Sławomir Jania, Konrad Malina, Karolina Batko, Anna Łętocha

III C  Gabriela Góralik

IIID  Magdalena Horabik, Mariola Szlachetka, Karolina Sroka

IIIE  Barbara Mistarz, Aneta Fijał, Anna Ślusarczyk, Anna Zduń, Nikoletta Kopp, Monika Jaśkowiec, Weronika Stępniowska, Karina Miętka, Paulina Biela

III F  Paweł Kuzar, Szymon Wróbel, Weronika Suder, Kamila Tałach, Magdalena Król, Weronika Polak

Uczniowie  ZSTE: Katarzyna Figiel , Klaudia Maciuszek, Magdalena Starzec, Kinga Murzyn

Patrycja Pitala, Dagmara Mirek

W czasie tegorocznej XIV kwesty, dzięki ofiarności odwiedzających cmentarz na Stradomiu, udało się zebrać kwotę  13 100,33 zł.

Wszystkim, którzy swoim działaniem wsparli renowację obiektów upamiętniających bohaterów lokalnej historii oraz przyczynili się do konserwacji zabytków myślenickiego cmentarza, organizatorzy kwesty pragną serdecznie podziękować. Mamy nadzieję, że dzięki podejmowanej każdego roku akcji ocalimy pamięć o tych, których nie ma już wśród nas. 

J.K.