Młodzież z I LO zwycięzcami projektu „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”

W dniu 07.06.2019 r. w Warszawie odbyła się Gala Finałowa projektu „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”. Wzięła w niej udział młodzież naszej szkoły przedstawiając działania pod nazwą „Moc Pokoleń”.Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to projekt realizowany od 2012 roku przez Klub Jagielloński we współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego. Od 2015 roku Akademii patronuje także Minister Edukacji Narodowej. Akademia promuje wśród młodzieży ideę nowoczesnego patriotyzmu, którą utożsamia z aktywnym działaniem na rzecz lokalnej społeczności.Wszystko zaczęło się od warsztatów organizowanych naszej szkole przez wolontariuszy Klubu Jagiellońskiego dotyczących zmieniania na lepsze Myślenic. Zajęcia dotyczyły tematyki niezwykle ważnej dla Naszych uczniów, m.in. smogu, technologii, tego czym jest dla nich patriotyzm oraz podejmowania wspólnych decyzji wpływających na najbliższe otoczenie. Uczniowie mieli również za zadanie przedstawić projekt edukacyjny, wraz z filmem ,odnoszący się do tematyki patriotycznej.W ramach zadania związanego z przygotowaniem filmu promującego projekt nazwany „Moc Pokoleń” uczniowie zawarli współpracę z panią Dorotą Ruśkowską. Jest ona ikoną teatru „Za mostem”, a przy tym organizatorką wielu akcji charytatywnych na rzecz dzieci.W ramach realizacji projektu społecznego uczniowie podjęli się również współdziałania z „Uniwersytetem III Wieku”.


Realizację projektu uczniowie rozpoczęli od wyboru tematu projektu, którym stała się współpraca międzypokoleniowa oraz zawarcia planu spotkań- głównych punktów całej inicjatywy. Członkowie zespołu projektowego zdecydowali się poprzeć tę inicjatywę i tak powstała „Moc Pokoleń”. Następnie postarali się o nawiązanie kontaktu z wcześniej wspomnianymi podmiotami- teatrem „Za Mostem” oraz „Uniwersytetem III Wieku”. W tym celu uczniowie wysłali swych przedstawicieli,którzy przedstawili projekt współpracy. Zawarli oni również propozycję pierwszego spotkania dotyczącego występu teatralnego i warsztatów teatralnych. Postarali się także o nawiązanie bezpośredniego kontaktu z innymi seniorami z pobliskich terenów. Ponadto rozpowszechnili informacje o projekcie poprzez założenie strony na portalu społecznościowym, gdzie nawiązali kontakt z osobami zainteresowanymi projektem.Kolejnym ich krokiem było uzyskanie poparcia władz gminy. W tym celu przedstawiciele grupy przedstawili projekt Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice, Panu Jarosławowi Szlachetce, który wyraził swe poparcie dla uczniowskiej inicjatywy. W dniu 10 maja odbyło się wcześniej wspomniane spotkanie, w którym wzięli udział aktorzy teatru „Za Mostem”, młodzież, osoby nieco starsze oraz seniorzy.
Ich działania spotkały się z uznaniem jury Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, która przyznała im tytuł finalisty i zaprosiła do uczestnictwa w Galii Finałowej, która odbyła się 7 czerwca w Tam razem z 4 innymi grupami wybranymi spośród około 30 zaprezentowali efekty swoich prac. Ich praca okazała się najlepsza i zaowocowała zdobyciem pierwszego miejsca.
Projekt zrealizowali oraz reprezentowali na gali w Warszawie następujące osoby: Kasia Leśniak, Mikołaj Mentel, Klaudia Filipiec, Filip Górka z klasy 2E oraz Bartłomiej Sobala z 2D. Swoją pomoc przy realizacji projektu okazali: Natalia Urbańska, Emilia Raźniak, Gabriela Kotoniak, Julia Tymczyszyn, Karol Kosek, Krystyna Michalak, Dawid Mirochna oraz Nikola Jaśkowiec. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować:
Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice, panu Jarosławowi Szlachetce, Krzysztofowi Bieli oraz Michałowi Kurkowi za stworzenie wspaniałego materiału filmowego, Powiatowi Myślenickiemu za pokrycie kosztów dojazdu na Galę Finałową, Pani Halinie Kaczmarczyk , przedstawicielce „Uniwersytetu III Wieku” oraz pani Dorocie Ruśkowskiej, która zgodziła się wesprzeć projekt .
Młodzieży gratulujemy i życzymy sfinalizowania dwóch kolejnych spotkań projektu „Moc Pokoleń”.


Joanna Kazanecka, Beata Strzelec

Zwycięski film: