Czas pracy komisji rekrutacyjnych (dla uczniów klas 8. i klas gimnazjalnych)

10.07 (środa) 9:00-12:00
11.07(czwartek) 09-14(w sekretariacie)
12.07(piątek) 09-14(w sekretariacie)
15.07(poniedziałek) 9:00-12:00
16.07(wtorek) 9:00-12:00