SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOLNEGO WOLONTARIATU ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 wolontariusze działający w Szkolnym Wolontariacie zaangażowali się w szereg działań na rzecz potrzebujących.

We wrześniu rozpoczęliśmy naszą działalność od akcji pisania kartek do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego pod nazwą BohaterOn. Podczas tego wydarzenia wolontariusze oraz zachęceni przez nich inni uczniowie oraz nauczyciele  naszej szkoły napisali kilkadziesiąt kartek, które następnie zostały przekazane Powstańcom.

W listopadzie zorganizowaliśmy zbiórkę pościeli dla pacjentów  hospicjum w Myślenicach.

Grudzień obfitował w wydarzenia. Wolontariusze zaangażowali się w I Kiermasz dla Bezdomnych Zwierzaków organizowany w MOKiS w Myślenicach oraz zorganizowali również na ten cel kiermasz w naszej szkole. Grupa „artystyczna” odwiedziła z programem kolędowo- świątecznym dzieci w żłobku, szkole specjalnej oraz ośrodku dla osób niepełnosprawnych.

Na wiosnę ponownie w naszej szkole oraz MOKiS odbyły się z udziałem naszych wolontariuszy kiermasze na rzecz bezdomnych zwierzaków zakończone ogromnym sukcesem. Łącznie z kiermaszów zorganizowanych w szkole przekazano łącznie kwotę 1472,50 zł na rzecz fundacji Dog Rescue.

Ostatnim działaniem, jakie podjął Szkolny Wolontariat w czerwcu 2019, był udział w akcji Marzycielska Poczta. Wolontariuszki pisały tradycyjne listy do ciężko chorych i  niepełnosprawnych dzieci. Do listów dołączyliśmy rysunki i naklejki.

Cały rok zbieraliśmy zakrętki, po sprzedaniu których pieniądze w ten sposób zdobyte przeznaczymy na cele charytatywne.

Katarzyna Sosin