SIEDEMNASTA MYŚLENICKA KWESTA

   Jesień to czas wspomnień i nostalgii, szczególnej troski o miejsca spoczynku naszych bliskich. Na początku listopada w całym kraju odbywają się kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nekropolii. Nasza myślenicka kwesta, zainicjowana w 2003 roku, ma już   siedemnastoletnią tradycję.

[WRGF id=6860]

     W tym roku, w dniu Wszystkich Świętych  na Cmentarzu Miejskim trwała zbiórka pieniędzy na rzecz Cmentarza Epidemicznego na Bukówce w Myślenicach. Udział w niej  wzięli nauczyciele i uczniowie: I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja oraz Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach oraz zaproszeni goście.  

     W gronie kwestujących znalazło się wielu zasłużonych mieszkańców gminy i powiatu myślenickiego, wśród nich należy wymienić: posła IX kadencji Władysława Kurowskiego, posła V, VI, VII kadencji Marka Łatasa, senatora VII kadencji Stanisława Bisztygę, starostę Powiatu Myślenickiego Józefa Tomala, wicestarostę Rafała Kudasa, burmistrza Miasta i Gminy  Myślenice  Jarosława Szlachetkę, zastępcę Mateusza Sudra, sekretarza Roberta Pitalę, byłego burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Macieja Ostrowskiego, Stanisława Nowackiego, komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach Sławomira Kaganka, wiceprzewodniczącą Rady Gminy Grażynę Ambroży, radnych gminnych: Halinę Dyląg, Mirosława Fitę, Wacława Szczotkowskiego, Józefa Błachuta, radnego powiatu Jana Bylicę.

      W kweście udział wzięli także: były dyrektor I LO w Myślenicach: Józef Bałuk, Prezes spółki Sport Myślenice Michał Funek, Prezes MZWiK Katarzyna Burda, Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Myślenickiego Franciszek Piwowarczyk, Myślenickie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa w Powiecie reprezentowane przez Stanisława Skałkę, Romana Ajchlera, Stanisława Hodurka, Władysława Hodurka, Jolantę Magierę, Piotra Magierę, Stanisława Kawę, Małgorzatę Ficek. Nie zabrakło również szefowej promocji  Barbary Bylicy oraz szefa mienia Jacka Górki UMiG Myślenice.  Przy cmentarzu na Stradomiu kwestowali, jak co roku, przedstawiciele środowiska sportowców: Marek Pajka (trener piłkarzy „Orzeł Myślenice”), Jerzy Bicz (były siatkarz, trener „Dalinu” Myślenice), Agnieszka Lehman-Dybała (była siatkarka, reprezentantka kadry narodowej juniorek, „Dalinu” i „Wisły Kraków”). W zbiórkę pieniędzy włączyli się również: Marek Stoszek – kierownik Myślenickiego Towarzystwa Historycznego, kierownik Reprezentacyjno-Folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” Piotr Szewczyk,  członek zarządu zespołu  Karolina Druzgała-Pawlak. Bibliotekę Publiczną reprezentowała dyrektor Agnieszka Kazanecka – Bylica, Bibliotekę Pedagogiczną Dorota Kamińska. Środowisko artystyczne reprezentował Zbigniew Kaleta (aktor i reżyser) oraz Agnieszka „Tola” Słomka (reżyserka „Myślenickich Trzech Teatrów”) .  W gronie kwestujących nie mogło zabraknąć  przedstawiciela lokalnej prasy  Macieja Hołuja („Dziennik Polski”). W zbiórce pieniędzy uczestniczyli również Anita Werner (była dyrektor MOKiS), Jacek Hołuj (myślenicki kolekcjoner), Natalia Nowacka (założycielka galerii „30 kilometr”), Jerzy Fedirko (artysta, przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólnota Myślenice”) oraz przedstawiciele społeczności myślenickiej: Jakub Ślósarz, Magdalena Cichoń, Tadeusz Wygona, Krystyna Bogdanowicz-Wygona, Ludwik Starzak, Anita Wygona–Wątor, Adrian Burtan.

      Tradycyjnie całą akcję prowadziła Joanna Kazanecka z ramienia I LO, a nad całością czuwał prezes Fundacji Rozwoju Regionu Myślenickiego Franciszek Piwowarczyk. W kwestę włączyli się dyrektor Jacek Ślósarz, wicedyrektor  Roman Pitak, nauczyciele I LO w Myślenicach: Beata Strzelec, Anita Szymoniak. Nauczyciele  ZST-E: dyr. Marek Łatas, Agnieszka Lehman-Dybała, Iwona Gancarczyk – Rusin,. Zespół Szkół im. A. Średniawskiego: dyr. Jerzy Cachel, Joanna Ryś, Małgorzata Ambroży, Radosław Ambroży.

      W kweście uczestniczyło  45  uczniów –wolontariuszy:

ZSTE im. Mikołaja Reja:
Weronika Muniak, Wiktoria Hodurek, Katarzyna Piwowarczyk, Natalia Sukta                              
ZS im. Andrzeja Średniawskiego:
Patrycja Bajer, Weronika Dąbrowska, Arkadiusz Pawłowski, Daria Poznańska, Arkadiusz Zegiel, Mateusz Kurowski, Karolina Sopiak, Adrian Szczepkowski, Izabela Chudaszek, Amelia Pawska,

Kinga Wielgus.

I LO im. Tadeusza Kościuszki
1a: Joanna Chrobak, Aleksandra Gracz, Ula Kasprzyk, Anna Twardosz, Dominika Janas
1b: Wit Czarnecki, Małgorzata Krzysztofek
1c: Magdalena Rusek, Izabela Tupta, Jagoda Nowak
1d: Zbigniew Funek, Filip Kasprzycki
1e: Monika Strzelec
1f: Matylda Batorska, Zuzanna Gmyrek, Oliwia Gołba
1fg: Gabriela Burtan
1g: Wiktoria Uniszyn
2e: Katarzyna Majewska
3b: Kinga Sikora, Gabriela Kęsek
3e: Klaudia Filipiec, Ewa Fiszbakh, Julia Senderska, Aleksandra Skałka, Mikołaj Mentel,

Gabriela Sanowska, Angelika Szydlak, Anita Loch
3g: Anna Strzelec

      W czasie tegorocznej XVII kwesty, dzięki ofiarności odwiedzających cmentarz na Stradomiu, udało się zebrać kwotę  16 879,85 zł.      Wszystkim, którzy swoim działaniem wsparli „Kwestę Myślenicką”, organizatorzy  pragną serdecznie podziękować. Mamy nadzieję, że dzięki podejmowanej każdego roku akcji ocalimy pamięć tych, których nie ma już wśród nas.