SESJA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

26 lutego 2020 r. odbyła się w naszej szkole XIX powiatowa sesja biologiczno- chemiczna. Temat przewodni: ”Zagrożenia i ochrona zasobów Ziemi”. Stroną naukową zajęły się klasy biologiczno- chemiczne, czyli 2c i 2d. Było to 10 prezentacji poruszających ważkie zagadnienia: 

  • Wybrane przykłady odnawialnych źródeł energii.
  • Koniec śmieci- dążąc do less waste.
  • Rozsądne zakupy.
  • Elektrownie jądrowe.
  • Ślad węglowy.
  • Domy energooszczędne.
  • Weganizm, a ochrona środowiska.
  • Plastik zabija.
  • Przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza. Smog.
  • Topnienie lodowców- przyczyny i skutki.

W jury zasiedli: mgr Agnieszka Nowikow- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Trzebuni,    mgr inż. Małgorzata Piekarz Biela- nauczyciel ZSOiZ w Lubniu oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Myślenice mgr inż. Wiktor Siłuszyk.

Poziom prezentacji był bardzo wysoki. Potwierdził to zarówno prezes krakowskiego okręgu LOP- dr inż. Alfred Król, jak i Nadleśniczy mgr inż. Mariusz Bartosiewicz, który wielokrotnie był słuchaczem naszych szkolnych sesji. Obaj panowie zasiadali na ławie dla  zaproszonych gości i wyrazili chęć przedstawienia swojej opinii na forum. Wszyscy mieli okazję usłyszeć wiele ciepłych słów uznania pod adresem przygotowujących sesję.  Dr Król, który wciąż jest czynnym wykładowcą stwierdził, że prezentacje naszych uczniów nie odbiegają poziomem od tych, które przygotowują studenci.

Jury miało nie lada problem z wyłonieniem najlepszych. Ostatecznie na podium znalazły się dwa zespoły: Julia Ulman i Martyna Zadora z 2d oraz Anita Motyka i Marta Olesek z 2c (dwa pierwsze tematy z powyższej listy). Ale tak naprawdę „wygrani” byli wszyscy, bo opracowując zagadnienia samodzielnie zdobywali wiedzę, musieli pokonać tremę przed publicznym wystąpieniem, przeżyli niezapomniane emocje, a i drobna nagroda też się znalazła dla każdego. Sponsorem nagród tradycyjnie było Starostwo Powiatowe, którego przedstawiciel, pan Rafał Kudas przybył na koniec imprezy, by pogratulować uczestnikom.

Wśród zaproszonych jako słuchaczy, ale i zarazem czynnych uczestników sesji gościliśmy uczniów myślenickich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 2, 3 i 4, a także uczniów ze Szkół Podstawowych w Polance oraz Trzebuni. Część tych uczniów miała okazję przystąpić do testu zawierającego pytania z prezentowanych tematów, pozostali – wszyscy słuchacze sesji, jeśli tylko posiadali smartfona, moli sprawdzić się w teście na Kahoot. Emocji co niemiara!

Trzecim filarem naszej sesji byli goście ze szkół średnich naszego powiatu. Uczniowie z Małopolskiej Szkoły Gościnności z Myślenic i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu zmierzyli się w teście maturzysty z przedstawicielami naszej szkoły. W tej dziedzinie bezkonkurencyjna okazała się Karolina Kurek z kl. 3d naszego LO a na drugiej pozycji – ex equo uplasowała się Gabriela Zapała z Małopolskiej Szkoły Gościnności oraz Karolina Fikas z 3f z  I LO.

Pomimo, że sesja odbywała się w środę popielcową, nasi goście mogli liczyć na skromny poczęstunek zakupiony z funduszy Rady Rodziców. Obsługę sesji i opiekę nad uczestnikami sprawowali uczniowie klasy 2c i 2d pod bacznym okiem swoich wychowawczyń: mgr Grażyny Kucharczyk i mgr Grażyny Łętochy.  Oprócz doświadczeń logistycznych i miłych wspomnień z organizowania i przebiegu imprezy uczniowie biol- chemów dostali pamiątkowe gadżety od Nadleśnictwa Myślenice.

Podsumowujące słowo na zakończenie sesji wygłosiła pani dyrektor Agnieszka Proszek przypominając zamieszczone na dyplomach motto, autorstwa Antoine de Sant- Exupery

Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”

Oby wszyscy o tym pamiętali!

Małgorzata Twardowska

[WRGF id=7022]