XXVIII Olimpiada Informatyczna

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej serdecznie zapraszają do startu w XXVIII Olimpiadzie Informatycznej, organizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych uzdolnionych informatycznie i służy rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji informatycznych, jakimi są układanie algorytmów i programowanie.

Zawody I stopnia XXVIII Olimpiady Informatycznej rozpoczynają się już 19 października 2020 r. i potrwają do 23 listopada 2020 r.

Jak wystartować w OI?

  1. 19 października 2020 r. zarejestruj się w Systemie Informatycznym Olimpiady (SIO)
  2. przeczytaj treść zadań – zadania z I etapu XXVIII Olimpiady Informatycznej pojawią się na stronie SIO 19 października 2020 r.
  3. napisz programy rozwiązujące te zadania – patrz np. przykładowe programy rozwiązujące kilka bardzo prostych zadań
  4. wyślij rozwiązanie przez SIO i sprawdź, jak zadziałało na przykładowych testach

Przed wzięciem udziału w zawodach warto zapoznać się z przepisami Olimpiady, przede wszystkim z Zasadami organizacji zawodów oraz Ustaleniami technicznymi bieżącej edycji Olimpiady (dostępny jest też pełny Regulamin Olimpiady).

Zawody Olimpiady są indywidualne i mogą w nich brać udział uczniowie wszystkich typów szkół średnich (oraz młodsi).