English Language Competition

GRAMMAR IN CONTEXT

Stawiając czoła wymaganiom Nowej Matury 2023+ nauczyciele języka angielskiego, mgr Barbara Machnik, mgr Lucyna Xięska oraz mgr Leszek Sumiński zorganizowali konkurs dla wszystkich Uczniów naszej Szkoły. Głównym celem dydaktycznym niniejszego projektu było promowanie wiedzy dotyczącej aspektu językowego, jakim jest gramatyka i jej funkcjonalna forma. Nie ulega wątpliwości bowiem, że Nowa Matura 2023+ stanie się wyzwaniem dla Ucznia szczególnie w tej kategorii. Konkurs miał być również odpowiedzią na obserwowany przez wiele lat trend nauczania języka obcego zgodnie z metodą komunikatywną, który odsunął rolę strukturalności i poprawności języka (accuracy) w całym procesie komunikacyjnym na dalszy plan, traktując ten aspekt języka jako odrębny, a wręcz nieznaczący. Celem dodatkowym niniejszego konkursu było zatem uświadomienie uczniom, że rozwój umiejętności językowych nie polega jedynie na podstawowym zestawianiu leksymów, ale na dążeniu do doskonałych złożonych konstrukcji wyrazowych bądź zdaniowych, w których zawarta jest zarówno intencja rozmówcy, jak również zapewniona poprawność i komunikacja w szerokim rozumieniu tego słowa.

Konkurs był przedsięwzięciem dwuetapowym i wymagał znajomości materiału gramatycznego na poziomie C1. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 30 uczniów, z których najlepsi okazali się: Bartosz Koprowski – 3eg, Martyna Marszalik – 3fg oraz Natalia Hajderek – 3g. Nagrody dla uczestników ufundowało Wydawnictwo Pearson. Zwycięzcom gratulujemy!

Barbara Machnik

Nauczycielka języka angielskiego