BohaterON – zachęcam do udziału !

Po raz kolejny nasza szkoła przystępuje do projektu BohaterON tym razem w innej zmienionej formule. BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON –włącz historię !

Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

W 2022 roku tradycyjne kartki-laurki wykonywane przez uczniów zastąpią wpisy na portalu www.dumnizpowstańców.pl – nowym wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim. Każdy wpis to znacznik na mapie Polski symbolizujący dowód uznania, pamięci i dumy z Powstańców Warszawskich oraz młodych pamiętających i dumnych ze swojej historii.

Proszę o dokonywanie wpisów do października. Nauczyciele chętni do udziału w projekcie znajdą materiały do zajęć na https://bohateron.pl/edukacja/materiały-do-zajec/. W ramach projektu można przeprowadzić lekcję historii.

Zachęcam wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału !

Opiekun Wolontariatu Szkolnego.

Edyta Profic.