Lekcja biologii i chemii inaczej

W grudniu klasa I B pod opieką  prof. M. Twardowskiej i prof. G. Kucharczyk wzięła udział w warsztatach i wykładach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajęcia rozpoczęły się krótkim wykładem dr Ewy Pocheć na temat hodowli komórek in vitro z pierwszej linii HeLa . Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat różnorodności komórek i ich sposobów hodowli. Następnie przystąpili do działań praktycznych. Zostali podzieleni na grupy i każda z nich pod czujnym okiem pracowników naukowych Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych pasażowała komórki, czyli rozdzielała, przenosiła na osobne szalki Petriego nowe grupy komórek, aby umożliwić im wzrost i rozwój.

Po warsztatach młodzież wzięła udział w wykładzie na temat nanocelulozy w Instytucie Chemii, po czym została zaproszona do zwiedzania instytutu. Uczniowie mogli zobaczyć z jak daleko zaawansowanym sprzętem mogą mieć do czynienia, jeśli kiedyś zostaną studentami , a potem może i pracownikami naukowymi Instytutu Biologii czy Chemii. Tego im życzymy.

Mgr Grażyna Kucharczyk