Warsztaty z policjantem

W poniedziałek 22.01 oraz we środę 24.01.2024 uczniowie klas pierwszych naszej szkoły brali udział w warsztatach z pedagogiem i policjantem z KPP w Myślenicach Panem Sebastianem Krukiem na temat reagowania oraz skutków: uzależnień (alkohol, papierosy, narkotyki, substancje psychoaktywne, internet), hejtu oraz cyberprzemocy. Ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności karnej. Spotkanie zorganizowane zostało we współudziale Pani pedagog i jest częścią realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.