Wycieczka do Muzeum Anatomii i Ogrodu Botanicznego

wyc_2d1  Korzystając z przepięknej, czerwcowej aury uczniowie klasy 2d wybrali się na przedmiotową wycieczkę do Krakowa. Po poznaniu miasta od strony historycznej (29 maja), przyszedł czas na odwiedzenie miejsc, które biol-chem. lubi najbardziej. Pierwszym punktem na naszej trasie był Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod czujnym okiem naszych opiekunów- p. Małgorzaty Twardowskiej i p. Zbigniewa Murzyna, wędrowaliśmy pięknymi alejkami, podziwiając zgromadzone wyc_2d2w parku okazy. Wspierani przez grzejące słońce, zaopatrzeni w notatniki, z uśmiechami na twarzach poznawaliśmy nowe, dotąd nieznane nam gatunki roślin. Przy okazji przypominaliśmy sobie materiał z botaniki, który omawialiśmy wcześniej na lekcjach. Zobaczywszy całą gamę różnorodnych roślin, opuściliśmy to przepiękne miejsce i udaliśmy się do Muzeum Anatomii. Po wysłuchaniu jego krótkiej historii oglądaliśmy zgromadzone w nim preparaty. wyc_2d3Korzystając z przedstawionych zbiorów zobaczyliśmy na własne oczy to, czego uczyliśmy się jeszcze w gimnazjum. Niektóre preparaty wywarły na nas szczególne wrażenie, tym bardziej iż mieliśmy świadomość, że są to doczesne szczątki ludzkie a nie modele. Z zainteresowaniem godnym biologów obejrzeliśmy całą wystawę. Bogatsi o wiedzę i pełni wrażeń wróciliśmy do Myślenic.

Katarzyna Wróbel i Gabriela Wojtycza