Termin składania wniosków do stypendium

Kompletne wnioski do „Małopolskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych” należy złożyć u pedagoga szkolnego do dnia 17.11.2014 (poniedziałek).