Podsumowanie projektu

Jak już wcześniej wielokrotnie można było przeczytać na naszej szkolnej stronie od września 2016 do września 2018  zespół nauczycieli z naszej szkoły,  wraz z podobnymi zespołami ze szkół: Louis-Baare-Berufskolleg (Niemcy), Karsiyaka Suleyman Demirel Anadolu Lisesi (Turcja) i Torbali Piri Anadolu Meslek Lisesi (Turcja), brał udział projekcie w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

     W trakcie trwania projektu spotykaliśmy się pięć razy ( trzy razy w Turcji, raz w Niemczech i raz w Polsce), w pracach zespołu projektowego wzięli udział: Anna Biela, Grażyna Łętocha, Aleksandra Podgórska, Joanna Rychlicka, Katarzyna Sosin oraz Renata Radoń i Szymon Nowacki (oboje w ostatnim spotkaniu), ponadto w przedostatnim spotkaniu brali też udział uczniowie: Gabriela Cienkosz (3b), Weronika Kęsek (3b), Karol Kiszka (3g), Grzegorz Mirek (3a) i Radosław Podoba (3a). Tematem projektu było „Indywidualne wsparcie wyzwanie dla szkół w jednoczącej się Europie”,  zadaniem naszym było omówienie i udoskonalenie środków wsparcia indywidualnego ucznia  w naszych szkołach (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, doradztwo zawodowe), aby polepszyć umiejętności i szanse naszych uczniów. Ponadto analizowaliśmy i porównywaliśmy systemy edukacyjne państw biorących udział w projekcie oraz wzięliśmy udział w szkoleniach na temat mindfulness (uważności), „peer education” (pomocy koleżeńskiej), inkluzji i digitalizacji we współczesnej szkole. Natomiast nasi uczniowie wraz z rówieśnikami z Niemiec i Turcji omawiali własne cele życiowe, oczekiwania, wartości jak również wyzwania i trudności, które mogą im pomóc lub przeszkodzić w osiągnięciu zamierzonych celów, próbowali także „zaprojektować” idealną szkołę. 

          Z efektami naszej pracy w postaci prezentacji multimedialnych i zdjęć można się zapoznać na stworzonej specjalnie w tym celu stronie internetowej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia:

https://europa-am-lbb.jimdo.com

Joanna Rychlicka