Wybory do Samorządu Uczniowskiego!

W dniu 11.10.2022 r. zebrał się Samorząd Uczniowski I LO w Myślenicach i powołał Szkolną Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego  Samorządu Uczniowskiego  na rok szkolny 2022/2023. Komisja wybrała Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej.

Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej  –   Piotr Klęp IVG  

 Członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej:

  1. Michał Czepiel  kl. IV G
  2. Urszula Jędrzejowska kl.  IV G
  3. Nadia Leńczowska kl. IV G
  4.  Agnieszka Płachta kl. IV G
  5.  Maciej Gościniak  kl. IV E
  6. Jakub Suder kl. IV D  
  7. Anna Wierzba  kl. IV G  – wskazana przez opiekuna SU

    Kalendarz wyborczy:

11.10. 2022r.  –  Powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej i ogłoszenie wyborów przez Szkolną  Komisję Wyborczą i podanie jej do wiadomości uczniów ( strona szkoły, Instagram).

12 -19.10. 2022 r. Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego SU do Komisji.

19.10.2022 r. Ogłoszenie listy kandydatów i dostarczenie  do Przewodniczącego Komisji Wyborczej  informacji o kandydacie i jego programie.

20.10.27.10. 2022 r. Kampania  wyborcza prowadzona  przez sztaby wyborcze  kandydatów.

27.10.2022 r.  Debata kandydatów z młodzieżą  ( aula/ sala gimnastyczna).

 28.10.2022 r. Wybory godz. 8-15.

31.10.2022 r. Ogłoszenie wyników wyborów.
Kandydaci  na przewodniczącego SU mają  dostarczyć do przewodniczącego  Komisji Wyborczej ( Piotr Klęp IV G ) w formie elektronicznej program , informacje o sobie ,zdjęcie . Materiały te będą wykorzystane do prezentacji o kandydatach i zamieszczone na stronie szkoły. Materiały reklamowe mogą być zawieszane tylko i wyłącznie na tablicach ogłoszeń !!!!!!

Opiekun SU mgr Ryszard Paliński

Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej: Piotr Klęp